Prof. dr. Asllan Bilalli, Prof. dr. Etem Aziri, Prof dr. Abdylmenaf Bexheti dhe Prof. dr. Zamir Dika, janë katër profesorët e rinj ordinarë në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), të cilët ditë më parë morën “dritë të gjelbër” nga Bordi i Universitetit  pasi paraprakisht (19 gusht 2009), të njëjtit ishin zgjedhur në këtë thirrje mësimore shkencore nga Senati i Universitetit.
" /> Prof. dr. Asllan Bilalli, Prof. dr. Etem Aziri, Prof dr. Abdylmenaf Bexheti dhe Prof. dr. Zamir Dika, janë katër profesorët e rinj ordinarë në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), të cilët ditë më parë morën “dritë të gjelbër” nga Bordi i Universitetit  pasi paraprakisht (19 gusht 2009), të njëjtit ishin zgjedhur në këtë thirrje mësimore shkencore nga Senati i Universitetit.
">

COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL –së i shtohen edhe katër profesorë ordinarë

Prof. dr. Asllan Bilalli, Prof. dr. Etem Aziri, Prof dr. Abdylmenaf Bexheti dhe Prof. dr. Zamir Dika, janë katër profesorët e rinj ordinarë në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), të cilët ditë më parë morën “dritë të gjelbër” nga Bordi i Universitetit  pasi paraprakisht (19 gusht 2009), të njëjtit ishin zgjedhur në këtë thirrje mësimore shkencore nga Senati i Universitetit.

Zgjedhja është bërë në bazë të propozimit të fakultetit amë dhe një fakulteti tjetër, ku më pas propozimi ka kaluar në  këshillat mësimore-shkencore të fakulteteve gjegjëse, të cilët në bazë të recensioneve të komisioneve, propozimin për zgjedhje e kanë dorëzuar në Senat. Në mbledhjen e mbajtur më 19 gusht 2009, Senati ka bërë zgjedhjen përfundimtare të profesorëve në thirrjen profesor ordinar.

Sipas kritereve për zgjedhje kandidatët e propozuar duhet të kenë pasur punë të pandërprerë akademike në Universitet si profesor inordinar në përputhje me Ligjin për arsim sipëror, botime në revista të njohura ndërkombëtare, të kenë të botuar libra universitarë, të kenë dhënë kontribut në afirmimin dhe përhapjen e imazhit të universitetit.

Recensionet janë shkruar nga emra të njohur të fushës akademike nga vendi dhe ndërkombëtarë.
Google+