COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Извршниот тим на УЈИЕ ја одржа првата он-лајн седница

Ректорскиот извршен тим на Универзитетот за Југоисточна Европа во понеделникот (16. март) ја одржа првата он –лајн седница во рамките на преземените мерки за заштита од опасностите од коронавирусот. Некои од членовите од тимот беа присутни на оваа средба, додека оние кои не можеа да бидат физички присутни присуствуваа преку он-лајн платформата.

Ректорот акад. проф.д-р Абдилменаф Беџети истакна дека е изненаден од посветеноста што ја покажаа академкиот кадар и студентите вклучувајќи се во он-лајн платфрмата во овие вонредни услови.

Членовите на Ректорскиот извршен тим, почитувајќи ја оддалеченоста, активно учествуваа во сите точки на кои се дискутираше на оваа средба, каде беа дадени препораки во врска со наставниот процес и функционирањето на Универзитетот во услови на преземените мерки од Владата, но и од самиот Универзитет за справување со ефектите од корона вирусот.

Со затегнување на мерките во борбата против опасностите од корона вирусот, Универзитетот на Југоисточна Европа го намали на минимум физичкото присуство на вработените, со само неколку основни услуги во форма на шалтер, додека остатокот од вработените работат на он-лајн платформа.

Следните состаноци на Ректорскиот извршен тим ќе продолжат он-лајн, како и работењето на раководниот кадар сè додека не се создадат нормални услови за работа.

Google+