COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Проректорката за истражување и за меѓународни односи, вон. проф. д-р Беса Арифи присуствуваше на работилницата на ЕУА за оценување на истражувањата во транзицијата кон отворена наука

Проректорката за истражување и за меѓународни односи, вон. проф. д-р Беса Арифи присуствуваше на работилницата на ЕУА за оценување на истражувањата во транзицијата кон отворена наука организирана од Европската универзитетска асоцијација при Универзитетската фондација во Брисел.

Европската универзитетска асоцијација (ЕУА) претставува над 800 универзитети и национални ректорски конференции во 48 европски земји. ЕУА игра клучна улога во Болоњскиот процес и влијае врз политиките на ЕУ за високото образование, за истражувањата и за иновациите.

ЕУA преку континуирана интеракција со голем број други европски и меѓународни организации осигурува независниот глас на европските универзитети да биде слушнат. Работилницата на ЕУА за оценување на истражувањата во транзицијата кон отворената наука се фокусираше на евалуација на истражувањата со цел ангажирање и напредок во кариерата на истражувачите.

Google+