COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Prorektorja për Hulumtime dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Prof. Dr. Besa Arifi mori pjesë në punëtorinë e AEU-së për Vlerësimin e Hulumtimeve në Tranzicionin për Shkencën e Hapur

Prorektorja për Hulumtime dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Prof. Dr. Besa Arifi mori pjesë në punëtorinë e AEU-së për Vlerësimin e Hulumtimeve në Tranzicion për Shkencën e Hapur, e organizuar nga Asociacioni Evropian i Universiteteve në Fondacionin e Universitetit në Bruksel.

Asociacioni Evropian i Universiteteve (AEU) përfaqëson më shumë se 800 universitete dhe konferenca kombëtare të rektorëve në 48 vende evropiane. AEU luan rol vendimtar në procesin e Bolonjës dhe në ndikimin e politikave të BE-së në arsimin e lartë, hulumtim dhe inovacionin.

Nëpërmjet ndërveprimit të vazhdueshëm me një sërë organizatash të tjera evropiane dhe ndërkombëtare, AEU siguron që zëri i pavarur i universiteteve evropiane të dëgjohet. Punëtoria e AEU-së mbi Vlerësimin e Hulumtimeve në Tranzicion për Shkencën e Hapur u përqendrua në vlerësimin e hulumtimit me qëllim të rekrutimit dhe përparimit në karrierë të hulumtuesve.

Google+