COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Беше одржана Третата регионална конференција на студентите на Правниот факултет

Во петок (3. мај 2019 година), на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа беше одржана Третата регионална научна конференција со студентите од вториот и од третиот циклус на студии на тема „Младите правници и иднината на правото“.

Според координаторот на конференцијата, Албана Метај –Стојанова, асистент –докторанд, на конференцијата беа претставени студентите од двата циклуси на студии и нивните презентации беа поделени на три сесии во зависност од областа: кривично право, граѓанско право, уставно и меѓународно право.

Трудовите кои беа претставени на конференцијата, по процесот на двојно оценување од професорите од Правниот факултет ќе бидат издадени во Зборникот од конференцијата.

На оваа конференција присуствуваа студенти од Македонија, од Албанија и од Косово кои ги разменија и ги споредија своите научни искуства во правната област.

Google+