Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Семинар „Актуелните трендови во компјутерските науки”

Во четврток и петок (2 и 3 јули 2009 години) во ЈИЕУ се одржа меѓународен семинар со наслов „Актуелните трендови во компјутерските науки”. Семинарот беше организиран од трите универзитети партнери: Универзитетот на Југоисточна Европа –Факултетот за современи науки и технологии, Политехничкиот Универзитет од Тирана – Факултет на информатичките технологии и Универзитетот на Приштина – Факултет за компјутерски и електрични инженеринг.

Семинарот e иницијатива за соработка и е базиран на претходно потпишаниот договор од страна на овие универзитети за продлабочување на соработката, што во пракса значи овозможување на взаемна помош во студирањето на план – програмите, истражувачките проекти како и во промовирањето на надворешното оценување на докторските и магистерските тези во рамките на трудовите од професорите, асистентите и колегите од сличните области.
Семинарот имаше за цел да ja унапреди можноста за соработка преку обединувањето на потенцијалите на универзитетите партнери, како и работата во заедничките истражувачки проекти и  научни конференции.
Google+