Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ЕУ го вклучи и Универзитетот на ЈИЕ во промовирање на Хоризонт 2020 за Западен Балкан

Најновата научна програма на Европската комисија „Хоризонт 2020“ официјално беше промивирана за земјите од Западен Балкан во текот на регионалната конференција на високо ниво „ Заедничка подготовка за пристап во ЕУ преку соработка во истражувањето и иновацијата “ која се одржа во Будва, Црна Гора на 3ти и 4ти март, 2014 година.

Во организација на Генералниот директорат за истражување и иновација на Европската комисија и домаќин на настанот Министерството за образование на Црна Гора ги спои на едно место министрите за образование и наука на земјите од Западен Балкан како и неколку претставници од Европската комисија и претставници од некои универзитети во регионов и експерти од областа за истражување и европски проекти кои дискутираа за Хоризонт 2020 како на политичко така и на научно ниво.

Генералниот директорат за истражуање и иновација на Европската комисија го вклучи и Универзитетот на Југоисточна Европа на церемонијата на отворање на најновата програма.Директорот на научниот институт „Макс ван дер Штул“ проф.д-рВетон Латифи беше поканет да учествува на конференцијата за промовирање на најновата научна програма на ЕУ Хоризонт 2020.

Главната дестинација на „Хоризонт 2020“ е преку истражувачките проекти да се истакнат предизвиците на животот, безбедноста и животната средина како и да се одговори на економската криза преку истражување на научните проекти и да се зајакне глобалната улога на ЕУ во истражувањето, иновацијата и технологијата. Новата научна програма на ЕУ Хоризонт 2020 ќе се базира на три столба: извонредна наука, индустриско водство и социјални предизвици.

Меѓу другите на настанот се обратија и министерот за наука на Црна Гора (Сања Влаховиќ), министерот за образование и спорт на Албанија (Линдита Никола), министерот за граѓански работи на Босна и Херцеговина (Средоје Новиќ), амбасадорот на Република Македонија во Црна Гора (Александар Василевски), министерот за образование и наука на Косово ( Рам Буја) и заменик-генералниот директор на Генералниот директорат за истражување и иновација на Европската комисија (Волфганг Буртшер) и го поздравија активното учество на регионот во Хоризонт 2020. Учесниците увидоа дека во споредба со претходните научни програми на ЕУ, Хоризонт 2020 има поедноставни правила во однос на пристапот за универзитетите и другите институции во однос на процесот на пријавување.

Google+