COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавна администрација (2022/2023)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: N-MPAPAS120C
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Магистер по јавна администрација
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа
Знаење и разбирање
Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка
Комуникациски вештини
Вештини на учење

Семестар 1

Семестар 2

Семестар 3

Семестар 4

Google+