Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rezultatet finale për bursa meritore, 2022-23 [afati i parë për regjistrim]

Rezultatet finale për bursa meritore, 2022-23 [afati i parë për regjistrim]

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimi

Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm deri më 07 tetor 2022

Vendi: UEJL Tetovë, Zyra për Ndihma Financiare (802.10) ose UEJL Shkup

Google+