Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rezultatet finale për bursat meritore [afati i dytë i regjistrimit] - 19/20

Rezultatet finale për bursat meritore [afati i dytë i regjistrimit] - 19/20

Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm gjatë periudhës 04 tetor deri me 10 tetor 2019!

Vazhdimi i bursës dhe shuma e bursës përcaktohen pas çdo viti akademik, mvarësisht nga suksesi i arritur në vitin paraprak (kushtet akademike do të jenë të përcaktuara në letrën e akordimit të bursës "Award Letter")

Rezultatet finale për bursat meritore [afati i dytë i regjistrimit]

Google+