COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

APLIKIM NË PROGRAMIN ’’PUNO DHE STUDIO” PËR VITIN AKADEMIK 2014/2015

UNIVERSITETI I EJL TETOVË - ZYRA PËR NDIHMA FINANCIARE

Si pjesë e pakos së ndihmave financiare, UEJL edhe gjatë vitit akademik 2014/15 do t’ju mundësojë studentëve që të anagazhohen në programin ’’Puno dhe studio” sipas kushteve të mëposhtme:

Paga e studentit nuk mund të tejkalojë koston e mësimit

Angazhimi maksimal është deri në 15 orë punë në javë dhe studenti mund të angazhohet më së shumti deri në shlyerjen e shkollimit të një viti akademik gjatë kohëzgjatjes së studimeve.

Të drejtë aplikimi në programin “Puno dhe studio” kanë të gjithë studentët që gjatë vitit akademik 2014/15 ndjekin studimet e rregullta në UEJL, por përparësi do të kenë studentët që do të dëshmojnë se kanë nevojë për përkrahje financiare si dhe ata që do të dëshmojnë shkathtësi për vendin e punës.

Studentëve që janë të akorduar me bursë apo ndihmë financiare nga cilido fond në vitin paraprak dhe vijues akademik nuk u mundësohet të angazhohen në programin “Puno dhe studio”.

Departamentet ku do të munden të angazhohen studentët janë të potencuara më poshtë :

 1. Bibliotekë
 2. Qendra e Karrierës
 3. Asistencë administrative në fakultet
 4. Instituti për ambient jetesor
 5. Mirëmbajtje
  • Pastrim
 6. Gjelbërim
 7. Qendra e gjuhëve
 8. Departamenti IT-së
  • IT – Demostrator
  • IT – Support
  • Web Designer/Developer
  • CST Laboratories
 9. SEEUTech Park
 10. Shërbimi Studentor - Tetovë
 11. Shërbimi Studentor - Shkup

Angazhimi në këtë program do të bëhet sipas kritereve:

Nevoja për ndihmë financiare

Aftësitë për vendin e punës

Kriteri i parë (Nevoja për ndihmë financiare) duhet të verifikohet në bazë të dokumentacionit të prezantuar.

Kriteri i dytë (Aftësia për vendin e punës) do të verifikohet në intervistat që në veçanti do të mbahen me një numër të caktuar të aplikuesve pas përzgjedhjes në bazë të kriterit të parë

* Lista e termineve për intervistë, për ç’do vend pune do të shpallet pas 20 shtatorit tek Zyra për Ndihma Financiare, ndërtesa (802).

Aplikacionet mund të merren në kampusin universitar në Shkup dhe te Zyra për Ndihma Financiare-Tetovë, ndërtesa (802.10) ku edhe duhet të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar.

Afati për aplikim – prej 05. 05. 2014 deri me 12. 06. 2014

Për studentët e rrinj (brucoshët) afati i aplikimit është prej 01. 09. 2014 deri me 15. 09. 2014

Angazhimi i studentëve në punë do të bëhet prej 10. 10. 2014

Google+