Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

УЈИЕ - мотивациска практика во моделите за финансирање на високото образование во Северна Македонија

УЈИЕ - мотивациска практика во моделите за финансирање на високото образование во Северна Македонија

Во организација на Центарот за стратешки истражувања на МАНУ, Интеруниверзитетската конференција и Националниот совет за развој на високото образование, се одржа научна стручна расправа за финансирање на високото образование на која учествуваа ректори, проректори, академици, професори и директорот на секторот за високо образование во Министерството за образование и наука. Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети го претстави моделот на финансирање УЈИЕ заснован на индивидуални перформанси во наставата/учењето, научното истражување и општественото влијание, како единствена и мотивациска практика во моделите за финансирање на високото образование во Северна Македонија.

Google+