Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL- praktikë motivuese në modelet e financimit të arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut

UEJL- praktikë motivuese në modelet e financimit të arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut

Në organizim te Qendrës për Hulumtime Strategjike të ASHAM-it, Konferencës Ndëruniversitare dhe Këshillit Nacional për Zhvillim të Arsimit të Lartë, u mbajt debati shkencor për financimin e arsimit të lartë në të cilin morën pjesë rektorë, prorektorë, akademikë, profesorë dhe Drejtori i sektorit për arsimin e lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti e prezantoi modelin e financimit të UEJL-it mbi bazë të performancave individuale në mësimdhënie/mësimnxënie, kërkime shkencore e ndikim shoqëror, si praktikë unike dhe motivuese në modelet e financimit të arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut.

Google+