COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети e избран за ректор на Универзитетот на ЈИЕ и за втор мандат

Денес (2. јуни, 2022 г.), на 47. седница, со тајно гласање акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети од Одборот на Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) ја доби довербата за следните три години да го води Универзитетот.

Ректорот беше избран со мнозинство од вкупниот број на гласови од членовите на Одборот, a изборната постапка беше спроведена во согласност со Статутот на Универзитетот на ЈИЕ.

Акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети ќе го води УЈИЕ уште три години, по многу успешен прв четиригодишен мандат, иако периодот во кој беше избран за ректор беше многу предизвикувачки, со надолен тренд во сите аспекти на општествениот развој.

Одборот во името на целиот кадар му честита на новиот Ректор!

Google+