Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Професорите на Факултетот за јавна администрација и политички науки при ЈИЕУ објавија повеќе димензионален речник на административните, политичките, социјалните и дипломатските термини и изрази

      Пред  неколку дена излезе од печат книгата  „Повеќе димензионален речник на административните, политичките, социјалните и дипломатските термини и изрази” oд авторите доц. др. Абдула Азизи, проф. др. Етем Азири и доц. др. Земри Елези.

Речникот има 300 страници во формат од  24 см со толкување на термините од споменатите области. Книгата ќе им помогне на читателите да ги најдат соодветните административните, политичките, социјалните и дипломатските термини и изрази. Во речникот се опфатени сите значајни термини и изрази, кои во детали се толкувани и објаснувани. Речникот може да служи како практичен прирачник, кој ќе овозможи брзо наоѓање на обичните изрази, именувања и поими, кои се присутни и се употребуваат често во секојдневниот живот за одредени професии.

      Авторите  на речникот доц. др. Абдула Азизи, проф. др. Етем Азири и доц. др. Земри Елези го имаат поделено речникот на четири поглавја и во детали се објаснети зборовите а воедно се искористени и сите досегашни достигнувања и искуство како неопходност за дејностите на административците, политичарите, социјалните работници и дипломатите.
Google+