Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E PARË PËR REGJISTRIM 2021/2022 – STUDIME DERIDIPLOMIKE

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E PARË PËR REGJISTRIM 2021/2022 – STUDIME DERIDIPLOMIKE

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore për vitin akademik 2021/22 dhe vendimit të Senatit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 24.09.2021, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën finale të studentëve të pranuar në studime deridiplomike, në afatin e parë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E PARË PËR REGJISTRIM – STUDIME DERIDIPLOMIKE –

Më poshtë do të gjeni informata për:

  • Informatë mënyrën e regjistrimit
  • Pagesa e semestrit

INFORMATA TË DETAJUARA

Google+