Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rezultatet preliminare për bursa meritore, 2021-22 [afati i parë për regjistrim]

Rezultatet preliminare për bursa meritore, 2021-22 [afati i parë për regjistrim]

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimi

Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Shënim: Ankesa eventuale dërgohen vetëm përmes postës elektronike: financialaid@seeu.edu.mk deri me datë 22.09.2021, ora: 24:00.

Rezultatet përfundimtare do të shpallen me datë 23.09.2021

Google+