Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2020/21, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën PRELIMINARE të kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2020/21, sipas fakulteteve:

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË STUDIME TË DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim, mund të parashtrojnë ankesë në afat prej 24 orësh nga data e shpalljes së rezultateve preliminare, më se voni deri më 22.10.2020, në orën 12:00 (në mesditë) në e-mail adresën: doctoral@seeu.edu.mk.

Këshilli i shkollës së doktoraturës ankesat eventuale do t’i shqyrtojë me datë 22.10.2020.

Google+