Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rezultatet finale për bursa meritore, 2019-20 [afati i parë për regjistrim]

Rezultatet finale për bursa meritore, 2019-20 [afati i parë për regjistrim]

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimi

Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Shënim: Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm!

Periudha: prej 23 shtator deri 10 tetor 2019
Vendi: UEJL kampusi Tetovë, Zyra për ndihmë financiare (802.10) ose UEJL kampusi në Shkup

Google+