COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rezultatet preliminare për bursat meritore

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

Shënim: Ankesa eventuale dërgohen vetëm përmes postës elektronike:
financialaid@seeu.edu.mk [deri me datë 03.09.2017, ora: 24:00]
Rezultatet përfundimtare do të shpallen me datë 05.09.2017
Google+