Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Покана за конференција - КРЕАТИВНИ И КРИТИЧКИ ПРИСТАПИ КОН ЛИТЕРАТУРАТА

Покана за конференција КРЕАТИВНИ И КРИТИЧКИ ПРИСТАПИ КОН ЛИТЕРАТУРАТА Тетово, 25-26 април2014

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО

Ни претставува задоволство да Ве поканиме на Меѓународната конференција Креативни и критички пристапи кон литературата која ќе се одржи на Универзитетот на Jугоисточна Европа на 25 и 26 април 2014 година.

Дваесет и првиот век веќе генерира нови предизвици кои се обработуваат преку креативното пишување - колапсот на природната средина, тероризмот, промената на родовите улоги и светската економска криза.

Затоа, ги каниме писателите кои би сакале да пратат предлози за реферати кои се однесуваат на аспектите на креативните практики, критичкото мислење, како и пристапи кон kpeaтивната литература, посебно во релација со современото креативно пишување.

Предлагаме широк опсег на теми кои ќе ги покријат следниве области:

· Современи креативни одговори на современите проблеми

· Концептот на светската литература

· Естетика

· Вештини на пишување

· Промовирање на литературни дела - Мета-анализа на белетристиката

На Конференцијата можат да бидат опфатени и други теми, во зависност од квалитетот и бројот на апликации.

Конференцијата ќе им пружи можности на писателите да ги споредат литературните интереси и достигнувања како и да ги пренесат своите искуства и ставови за креативното пишување.

Интернет страница на Конференцијатa

Google+