COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Покана за конференција - КРЕАТИВНИ И КРИТИЧКИ ПРИСТАПИ КОН ЛИТЕРАТУРАТА

Покана за конференција КРЕАТИВНИ И КРИТИЧКИ ПРИСТАПИ КОН ЛИТЕРАТУРАТА Тетово, 25-26 април2014

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО

Ни претставува задоволство да Ве поканиме на Меѓународната конференција Креативни и критички пристапи кон литературата која ќе се одржи на Универзитетот на Jугоисточна Европа на 25 и 26 април 2014 година.

Дваесет и првиот век веќе генерира нови предизвици кои се обработуваат преку креативното пишување - колапсот на природната средина, тероризмот, промената на родовите улоги и светската економска криза.

Затоа, ги каниме писателите кои би сакале да пратат предлози за реферати кои се однесуваат на аспектите на креативните практики, критичкото мислење, како и пристапи кон kpeaтивната литература, посебно во релација со современото креативно пишување.

Предлагаме широк опсег на теми кои ќе ги покријат следниве области:

· Современи креативни одговори на современите проблеми

· Концептот на светската литература

· Естетика

· Вештини на пишување

· Промовирање на литературни дела - Мета-анализа на белетристиката

На Конференцијата можат да бидат опфатени и други теми, во зависност од квалитетот и бројот на апликации.

Конференцијата ќе им пружи можности на писателите да ги споредат литературните интереси и достигнувања како и да ги пренесат своите искуства и ставови за креативното пишување.

Интернет страница на Конференцијатa

Google+