COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Состанок за воспоставување на Балканска мрежа за биоетика

Денес (9. мај) проф. Ментор Хамити, ра на македонската единка (Универзитет на ЈИЕ, Тетово) од Меѓународната мрежа на УНЕСКО, претседателдтвото за биоетиката (Хаифа) и директорот на Кампусот на УЈИЕ во Скопје, проф. Веланд Рамадани остварија средба со проф. Ивица Келам, раководител на хрватската единица (Осијек), д-р Мифтар Зенелај, раководител на болницата и Универзитетски клинички центар во Косово и проф. Дејан Донев, раководител на македонската единка (Скопје, ФЗФ).

Целта на овој состанок беше потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу овие единки, како почетна точка за воспоставување на Балканската мрежа за биоетика во блиска иднина.

Google+