COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista FINALE e studentëve të pranuar në afatin e dytë për regjistrim në studime deridiplomike për vitin akademik 2016/2017

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore për vitin akademik 2016/2017 dhe vendimit të Senatit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 19.09.2016, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën preliminare të studentëve të pranuar në studime deridiplomike, në afatin e dytë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E DYTË PËR REGJISTRIM NË STUDIME DERIDIPLOMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2016/2017
Më poshtë do të gjeni informata për:

  • Parashtrimi i ankesave
  • Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit
  • Pagesa e semestrit
  • Testi për caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze

INFORMATA TË DETAJUARA
Google+