Më 30 gusht të vitit 2010, Komiteti Ekzekutiv i Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore ka zgjedhur ambasadorin prof. dr. Blerim Rekën prorektor për hulumtim dhe promovim.
Prof. Reka, do t’i udhëheq hulumtimet në UEJL, do të kryesoj me Komitetin për Hulumtime, i cili përbëhet nga drejtorët e qendrave hulumtuese dhe do të koordinoj me projektet е jashtme hulumtuese. Prof. Reka, po ashtu do ta udhëheq edhe revistën shkencore të UEJL – SEEU Review.
" /> Më 30 gusht të vitit 2010, Komiteti Ekzekutiv i Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore ka zgjedhur ambasadorin prof. dr. Blerim Rekën prorektor për hulumtim dhe promovim.
Prof. Reka, do t’i udhëheq hulumtimet në UEJL, do të kryesoj me Komitetin për Hulumtime, i cili përbëhet nga drejtorët e qendrave hulumtuese dhe do të koordinoj me projektet е jashtme hulumtuese. Prof. Reka, po ashtu do ta udhëheq edhe revistën shkencore të UEJL – SEEU Review.
">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Komunikatë për shtyp: Prof. Dr. Blerim Reka zgjidhet prorektor për hulumtim dhe promovim

Blerim RekaMë 30 gusht të vitit 2010, Komiteti Ekzekutiv i Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore ka zgjedhur ambasadorin prof. dr. Blerim Rekën prorektor për hulumtim dhe promovim.
Prof. Reka, do t’i udhëheq hulumtimet në UEJL, do të kryesoj me Komitetin për Hulumtime, i cili përbëhet nga drejtorët e qendrave hulumtuese dhe do të koordinoj me projektet е jashtme hulumtuese. Prof. Reka, po ashtu do ta udhëheq edhe revistën shkencore të UEJL – SEEU Review.

Prof. Dr. Blerim Reka ka qenë ambasador i Maqedonisë në Unionin Evropian, Bruksel, Pro-Rektor për shkencë në UEJL, Dekan i Fakultetit të Administratës Publike në UEJL, Profesor i së drejtës ndërkombëtare, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të drejtës së UE-së në Universitetin e Prishtinës, UEJL dhe USHT. Profesor vizitues – Fulbright në Universitetin e Kalifornisë Jugore, (USC) Los Angeles dhe në universitete të tjera: Gray University, Perdue University, Ghent University, U. S Institute for Peace, si dhe pjesëmarrës në projekte hulumtuese në: Harvard University (Kennedy School for Government), Oxford University, St. Anthony College. Ai është autor i 17 librave në këto fusha dhe i 60 studimeve shkencore të publikuara në gjuhët angleze, gjermane dhe frënge.
Google+