COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Prof. dr. Zamir Dika në Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë Kompjuterike dhe Aplikacioneve (CEA'10), në Universitetin e Harvardit

Prof. dr. Zamir Dika, prorektor për çështje akademike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare të inxhinierisë kompjuterike dhe aplikacioneve (CEA'10), mbajtur më 27-29 janar, në Universitetin e Harvardit, Kembrixh – SHBA, në kuadër të Akademisë dhe Shoqërisë së shkencëtarëve dhe inxhinierëve botërorë (World Scientific and Engineering Academy and Society – WSEAS).

Prof. Z. Dika me sukses e prezantoi punimin shkencor me titull “Njoftimet semantike të ad-hoc sistemeve për shpërndarje simultane të informatave: rritja e efikasitetit dhe përdorshmërisë së informacionit nëpërmjet përshtatjes së rastësishme të ndodhive operacionale dhe të të dhënave në organizatë” (“Semantic Multicast Notifications: Increasing information timeliness and efficiency with ad-hoc mapping of operational events and organizational data”). Ky punim shkencor, gjithashtu u publikua edhe në Revistën e Konferencës dhe u zgjodh në kuadër të 30% të punimeve më të mira, i përfshirë për publikim në revistën shkencore të kësaj organizate prestigjioze – WSEAS.

Ky artikull shkencor, paraqet rezultatin e hulumtimit të zhvilluar nga Prof. dr. Zamir Dika dhe Visar Elmazi, në lëmin e sistemeve të njoftimit për mjediset me bashkëpunim dinamik në grupe, që janë mjaft të rëndësishme për menaxhim efikas të dijes në sistemet e informacionit të universiteteve. Si zgjidhje optimale autorët propozojnë Ad-hoc sistemin për shpërndarje simultane të informatave, që bazohet në trendet më bashkëkohore të arkitekturës kompjuterike dhe bazave të të dhënave me karakter jorelacional, të shpërndara dhe të integrueshme horizontalisht (“NoSQL” iniciativa), duke përdorur teknologjitë moderne të distribuimit të mesazheve – e-mail, SMS, Facebook, Twitter, etj.

Rezultatet e këtij hulumtimi mund të shërbejnë si bazë mjaft e dobishme për targetimin inteligjent të përdoruesve të informacioneve në institucionet e arsimit të lartë dhe që mund të përmirësojnë performansat e sistemeve të tyre të informacionit - në drejtim të rritjes së cilësisë dhe përdorueshmërisë së informacionit.

Duke pasur parasysh mjedisin me ndryshime-reforma dinamike në hapësirën e arsimit të lartë dhe rritjes së konkurrencës në këtë pjesë të tregut, cilësia e shërbimit të përdoruesve të informatave, gjegjësisht përmirësimi i shërbimit administrativ nëpër universitete, mund të krijojë përparësi konkurruese për universitetet. Pikërisht, ky trend, këtij hulumtimi i jep një relevancë specifike në këtë lëmi.
Google+