COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Evropës Juglindore bëhet pjesë e Asociacionit Evropian të Fakulteteve Juridike (ELFA)

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Evropës Juglindore nga 3 shkurti i këtij viti është bërë formalisht pjesë e rrjetit prestigjioz të fakulteteve juridike evropiane - Asociacionit Evropian të Fakulteteve Juridike (ELFA). Anëtarë të këtij rrjeti janë fakultetet e drejtësisë së universiteteve të njohura evropiane, siç është: Universitetit i Zagreb-it, i Lubjanës, i Cyrihut, i Vjenës, i Edinburgut, i Linkolnit, i Salzburgut, i Brukselit, i Gracit, i Dublinit, i Kopenhagës, etj. Anëtarësimi i Fakultetit të Drejtësisë së UEJL-së, ndër të tjera, i mundëson atij të merr pjesë në të gjitha aktivitetet e organizuara nga asociacioni ELFA.

Asociacioni Evropian i Fakulteteve të Drejtësisë (ELFA), ka sot më shumë se 150 anëtarë që përfshijnë dyzet e nëntë vende dhe katër kontinente dhe si i tillë, është themeluar për të rritur cilësinë e arsimimit juridik në Evropë.

Asociacioni siguron një platformë për diskutimin dhe koordinimin e edukimit juridik dhe hulumtimit shkencor juridik, përfshirë dhe shkëmbimin e pikëpamjeve dhe të praktikave të mira midis anëtarëve të saj lidhur me sfidat që i referohen edukimit juridik përgjithësisht, siç janë: njohja e të mësuarit të fituar në vendet e tjera, mobiliteti i studentëve dhe stafit akademik, arsimimi digjital, procesi i reformës së edukimit (arsimit) juridik në Evropë, promovimi i bashkëpunimit midis universiteteve në Evropë, ndërtimi i kapaciteteve të përbashkëta hulumtuese shkencore juridike dhe përfaqësimi i fakulteteve juridike vis-à-vis institucioneve evropiane, institucioneve nacionale të arsimit dhe asociacioneve të avokatëve dhe prokurorëve.

Google+