COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Gjatë vitit 2020 UEJL u ndau shkollave fillore dhe të mesme rreth 50 kompjuterë dhe pajisje në vlerë mbi 100 mijë euro

Universiteti i Evropës Juglindore nuk është vetëm model i mësimdhënies në rajon, por edhe institucion i dalluar, i cili kujdeset për bashkësinë më të gjerë edhe atë duke kontribuar konkretisht nëpërmjet donacioneve, ose formave të tjera të përkrahjes institucionale sidomos ndaj bashkësisë arsimore.

Vetëm gjatë vitit 2020, UEJL ka dhuruar gjithsej 46 kompjuterë Dell, 5 printerë dhe një projektor për shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Zhelinës, në Komunën e Bërvenicës, në Komunën e Gostivarit dhe në Komunën e Bogovinës. Kompjuterë dhe pajisje TI, gjatë viteve të kaluara UEJL ka dhënë donacion edhe në Komunën e Kumanovës, në qytetin e Shkupit, në Strugë dhe shkolla të tjera në Maqedoninë e Veriut.

Përveç pajisjeve të teknologjisë informatike, gjatë këtij viti, Universiteti i Evropës Juglindore , i dhuroi Organizatës së Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut në Shkup, veturën Jeep Compass 2.2 CDR Sport 4X2, e cila deri tani është përdorur në kuadër të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit.

Në kuadër të misionit për kontributin dhe ndikimin shoqëror, Universiteti i Evropës Juglindore gjatë këtij viti disa shkollave fillore në Maqedoninë e Veriut u dhuroi pajisje në vlerë mbi 100 mijë euro. Pajisjet janë siguruar nga USAID dhe LCIF, në kuadër të projektit “Përmirësimi i shikimit të fëmijëve me pengesa në të pamurit”.

Google+