COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Instituti “Maks van der Shtul” do të jetë partner në konsorciumin e projektit “Fakespotting” të financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të grantit për Partneritete Strategjike Erasmus +

Qëllimi kryesor i projektit është inovacioni në fushën e edukimit të informacionit digjital dhe roli i arsimit të lartë në përmirësimin e kapaciteteve njerëzore për menaxhimin me informacione komplekse, të menduarit në mënyrë të pavarur dhe kreative, përdorimin e burimeve me zgjuarsi (përfshirë ato digjitale) dhe të qenët rezilientë. Projekti është një përgjigje ndaj prioritetit për "arsim të hapur dhe praktika inovative në epokën digjitale".

Qëllimet, aktivitetet dhe rezultatet përfundimtare, do t’i përtërijnë metodat dhe mjetet digjitale të mësimdhënies në arsimin e lartë dhe në mësimnxënien për të rritur, lidhur me dezinformimin online. Projekti do të koordinohet nga Universiteti i Bolonjës. Partnerë të tjerë janë: Universiteti Lojola (Spanjë), Agjencia Ndërkombëtare e Këshillimit të Mobilitetit (Spanjë), Pagella Politica (Itali), GLOBSEC (Sllovaki), Universiteti Mateja Bela (Sllovaki), Universiteti i Tiranës (Shqipëri) dhe Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad (Serbi).Projekti do të përfundojë në vitin 2023.

Google+