Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Alumni-t e UEJL-së midis pjesëmarrësve më të suksesshëm në Programin Fulbrajt

Në kuadër të Programit Fullbrajt (Fulbright), nga gjashtë studentët e nominuar, tre janë studentë të Universitetit të Evropës Juglindore.

Agon Memedi dhe Florina Asani nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore dhe Blerim Salihi, nga Fakulteti i Drejtësisë janë Alumni të UEJL-së, të cilët vitin e ardhshëm akademik, pas shpalljes zyrtare të fituesve, do të qëndrojnë në SHBA, në kuadër të Programit Fullbrajt për të përsousur studimet e tyre.

Studentët e UEJL-së kanë qenë mjaft të suksesshëm, duke dëshmuar përgatitje profesionale dhe kompetencë, duke fituar 50% të vendeve të rezervuara nga Programti Fullbrajt, që ndahet për Maqedoninë e Veriut.

Programi Fullbrajt në Maqedoninë e Veriut, promovohet nga Ambasada e SHBA-ve dhe çdo vit ndahen grante në shuma të caktuara, ku studentë dhe studiues e shfrytëzojnë të drejtën për të përsosur studimet e tyre dhe për të krijuar përvojë në institucionet amerikane.

Studiuesit fullbrajt e përshkruajnë përvojën e tyre si diçka që ua ka ndryshuar jetën dhe që ka patur ndikim të rëndësishëm në karrierën e tyre profesionale dhe personale.

Programi Fulbrajt ofron grante për studiues të kualifikuar për të kryer hulumtime pas-doktorate në institucionet e SHBA-ve.

Google+