Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик - Набавка на опрема за мерење на климатски параметри

Јавен повик бр. 01/122015 - (деталите околу опремата се наведени во спецификација)

Предмет на набавка
  • Набавка на опрема за мерење на климатски параметри (деталите околу опремата се наведени во спецификација).
  • Предметот на набавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.
Google+