Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - Furnizim me pajisje për matje të parametrave klimatike

Thirrje publike nr. 01/122015 - (detajet lidhur me pajisjet janë të parashtruar në specifikacion).

Lënda e furnizimit

  • Furnizim me pajisje për matje të parametrave klimatike (detajet lidhur me pajisjet janë të parashtruar në specifikacion).
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Google+