COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр.01/102015 - Услуга за тековно одржување на хигиена

Услуга за тековно одржување на хигиена(деталите се наведени во спецификацијата).

1. Набавувач

  • Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

  • Услуга за тековно одржување на хигиена(деталите се наведени во спецификацијата).
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.
Детали за јавниот повик
Спецификација
Формулар
Google+