Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр.01/102015 - Услуга за тековно одржување на хигиена

Услуга за тековно одржување на хигиена(деталите се наведени во спецификацијата).

1. Набавувач

  • Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

  • Услуга за тековно одржување на хигиена(деталите се наведени во спецификацијата).
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.
Детали за јавниот повик
Спецификација
Формулар
Google+