Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/102015 - Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës (detajet janë dhënë në specifikacion).

1. Furnizues

  • Furnizues: Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë

2. Lënda e furnizimit

  • Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës (detajet janë dhënë në specifikacion).
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Google+