Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Oбука за подготвување на правосудниот испит

Втор циклус на обука за подготвување на правосудниот испит организирана од страна на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ)

Почнувајќи од 15. ноември 2018 година, Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово ќе продолжи со втор циклус на реализација на програмата „Обука за подготвување на правосудниот испит“. Обуката е акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија и претставува иновација на Правниот факултет – УЈИЕ разликувајќи го истиот од другите правни факултети во земјата.

Правосудниот испит им ги проширува можностите за афирмација на дипломираните правници во смисла на остварување на нивните обврски и интереси, за кои положувањето на овој испит претставува задолжителен услов. Оттука, следејќи го искуството на современите правни факултети, кои приоритет му даваат на практичното обучување на кадрите, сметаме дека е разумно на студентите како и на другите заинтересирани кандидати, да понудиме обука за подготвување на правосудниот испит.

Краен рок за пријавување е до: 12. ноември 2018 год.

За повеќе информации: Подготвување на правосудниот испит.

Google+