Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Советник за студентите во факултетот за бизнис и економија

О Г Л А С За пополнување на работно место со определено работно време (до враќање на работничката од породилен одмор) Советник за студентите во факултетот за бизнис и економија Цел на работното место: Да работи со Продеканот за додипломски студии, да дава совети на студентите во однос на барањата на студиската програма и планирање на кариерата, да ги надгледува досиетаа на студентите за напредок во исполнувањето на условите за диплома и да учествува во ориентациајта на администрацијата на факултетот која е насочена кон студентите, ориентација и поддршка.

Google+