COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes) Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë Qëllimi primar i pozitës: Të punojë me prodekanin për studime deridiplomike, të këshillojë studentët për kërkesat e programit dhe planifikimin e karrierës, të kontrollojë dosjet e studentëve për progresin e arritur kundrejt kërkesave të programit dhe të merr pjesë në aktivitetet administrative për studentët, si që janë orientimi dhe përkrahja.

Google+