Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПОВИК - За кандидирање за декан на факултетот за бизнис и економија

Во согласност со Член 54, 63 и 65 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16) како и Член 37 од Статутот на Универзитетот, Универзитетот го објавува следниов:

Цел на работното место: Да го води и мотивира Факултетот во академски и истражувачки активности и да обезбеди ефективен менаџмент на политиките, процесите и процедурите на Факултетот и да го претставува Факултетот и Универзитетот, да осигури и одржи успех и добра репутација.

Детали за огласот
Процедура за именување декан 2016
Формулар
Google+