Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Politeknik i Tiranës, nënshkruan të hënën (13 prill 2009) një marrëveshje bashkëpunimi.
Marrëveshja u nënshkrua në UEJL, nga rektori i këtij Universiteti, akademik Alajdin Abazi dhe rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, prof. dr. Jorgaq Kaçani.
“Qëllimi i marrëveshjes është vendosja e bashkëpunimit në sferën e shkencës dhe arsimit midis UEJL dhe Universitetit Politeknik të Tiranës”, tha me këtë rast rektori i UEJL, akademik Alajdin Abazi." /> Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Politeknik i Tiranës, nënshkruan të hënën (13 prill 2009) një marrëveshje bashkëpunimi.
Marrëveshja u nënshkrua në UEJL, nga rektori i këtij Universiteti, akademik Alajdin Abazi dhe rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, prof. dr. Jorgaq Kaçani.
“Qëllimi i marrëveshjes është vendosja e bashkëpunimit në sferën e shkencës dhe arsimit midis UEJL dhe Universitetit Politeknik të Tiranës”, tha me këtë rast rektori i UEJL, akademik Alajdin Abazi.">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet UEJL dhe Universitetit Politeknik të Tiranës

Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Politeknik i Tiranës, nënshkruan të hënën (13 prill 2009) një marrëveshje bashkëpunimi.
Marrëveshja u nënshkrua në UEJL, nga rektori i këtij Universiteti, akademik Alajdin Abazi dhe rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, prof. dr. Jorgaq Kaçani.
“Qëllimi i marrëveshjes është vendosja e bashkëpunimit në sferën e shkencës dhe arsimit midis UEJL dhe Universitetit Politeknik të Tiranës”, tha me këtë rast rektori i UEJL, akademik Alajdin Abazi.

Marrëveshja, poashtu ka për qëllim të nxisë shkëmbimin e stafit akademik, studentëve në studimet deridiplomike dhe pasdiplomike, të nxisë vendosjen e bashkëpunimit shkencor në fushat e interesave reciproke etj. Gjithashtu, marrëveshja në fjalë ngërthen në vete edhe shkëmbimin e botimeve, materialeve e publikimeve në fushën e kërkimeve shkencore, eksperiencat e përbashkëta në zhvillimin e metodave dhe teknikave më të mira mësimore, organizimin e simpoziumeve të përbashkëta, takimet e punës dhe konferencat e ndryshme. E gjithë kjo në vihet në funksion të mundësive dhe interesave reciproke, me programe kërkimore dhe projekte të përbashkëta.

Google+