Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Instituti Veror Online i UEJL-së organizoi trajnim intensiv dy javor për online mësimdhënie

Trajnimi u mbajt prej 6 deri 17 qershor 2011, në UEJL dhe u organizua nga Qendra e-learning e UEJL-së dhe qëllimi kryesor ishte trajnimi stafit tonë për mësimdhënie online.

Trajnuese ishte Xhenifer Stjuard, eksperte për online studime nga universiteti i Indianës –SHBA.

Gjatë gjithë këtij trajnimi pjesëmarrësit u njohën me shumë aspekte dhe instrumente për mësimdhënie online, siç janë: teknologjitë e internetit, metodologjia për online nxënie, pedagogjia për e-nxënie, instrumentet për incizim, Adobe connect, etj.

Në fund të trajnimit 21 pjesëmarrësit prezantuan lëndët e tyre online të përgatitura gjatë trajnimit dhe të njëjtit morën certifikata për përfundim të suksesshëm të trajnimit.

Google+