COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Prof. dr. Besnik Fetai boton punimin shkencor në Institutin Uiliam Davidson të Universitetit të Miçiganit

“Mekanizmi transmetues i kursit devizor ekonomitë në tranzicion: Rasti i Republikës së Maqedonisë”, është titulli i punimit shkencor.

Ky punim hulumton koston dhe përfitimet relative të shoqëruara me ndryshimin e kursit devizor në Republikën e Maqedonisë.

Në këtë hulumtim rezultatet empirike të nxjerra me metoda të avancuara ekonomterike (Structural Vector Autoregressive and Vector Error Correction Model), tregojnë që një për qind ndryshim në kursin revizor, do të gjenerojë rritje të çmimeve për 0.52 për qind respektivisht nëse valuta kombëtare devalvohet për 10 për qind do të gjenerojë rritje të çmimeve për 5.2 për qind.

Kjo, dëshmoi se 52 për qind e ndryshimit të kursit devizor ushqen nivelin e çmimeve, pa ndonjë benefit në sektorin real ekonomik.

Hulumtimi sugjeron që ndryshimi i strategjisë së kursit revizor, do të shkaktojë më tepër kosto se sa përfitime në Republikën e Maqedonisë.

Google+