Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL edhe njëherë dëshmon standardin ISO 9001: 2008

Sipas rezultateve të auditimit të realizuar dhe vërtetimit të zhvillimit të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë të UEJL-së, grupi i auditorëve të “SGS” rekomandoi vazhdimin e licencës ISO 9001:2008.

Universiteti këtë certifikatë e ka marr pas auditimit të jashtëm, të bërë nga kompania zvicerane për kontroll dhe standarde "SGS". UEJL duke i plotësuar standardet, të cilat kërkohen u licencua me certifikatën e standardit ISO 9001: 2008.
Google+