COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lulzime Kamberi merr pjesë në Konferencën e V-të, të Evropës Juglindore për studentët e doktoraturës

Lulzime Kamberi nga 13-14 shtatori 2010, ka marrë pjesë në Konferencën e pestë të Evropës Juglindore të studentëve të doktoraturës me temë: “Ngjallja e hulumtimeve dhe  njohurive në Evropën Juglindore” .
Në këtë konferencë ajo e ka prezantuar punimin me temë: “Rëndësia e shkrimit të ditarëve në mësimin e gjuhës së huaj në nivelin universitar”, i cili është botuar në përmbledhjen e konferencës.
Konferenca është organizuar nga Qendra për hulumtime e Evropës Juglindore me seli në Selanik të Greqisë. Kjo qendër është krijuar bashkërisht nga Universiteti i Shefilldit (Mbretëria e Bashkuar) dhe Siti Kolexh (City College), në Greqi. Misioni i kësaj qendre është të përkrahë qëndrueshmërinë dhe zhvillimin paqësor në Evropën Juglindore, duke lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet stafit hulumtues dhe duke zhvilluar rrjete shumëdisiplinare të hulumtuesve nga mbarë Evropa Juglindore.
Google+