Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

U nënshkrujt marrëveshje partneriteti në mes RECONOMY dhe BIC – në emër të WESTERN BALKANS STARTUP ALIANCE (WBSA)

Western Balkan Startup Alliance – WBSA në bashkëpunime me RECONOMY do të mbështesë ekosistemin rajonal të startup-eve, për ta bërë atë më tërheqës për investime dhe më të favorshëm për rritje për startup-et.

Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje anëtarët e WBSA-së , do të kenë qasje më të lehtë në fonde, në tregun global dhe për lidhje partneriteti me organizata dhe kompani ndërkombëtare. Qendra e Biznesit dhe Inovacionit – BIC si një nga anëtarët bashkëthemelues është emëruar nga Bordi i WBSA për të vepruar në emër të aleancës në nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje Partneriteti.

Aktualisht WBSA ka 17 anëtarë (organizata mbështetëse të start-up-eve) nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat nga ana e tyre kanë një portofol prej më shumë se 700 sipërmarrësish fillestarë dhe sipërmarrës nga rajoni.

Western Balkan Startup Alliance (WBSA) është një organizatë e themeluar nga organizata mbështetëse të start-up-eve me një mision të përbashkët për të forcuar ekosistemet fillestare në Ballkanin Perëndimor. WBSA synon të lidhë rajonin dhe të përdorë njohuritë dhe përvojën e përbashkët të bizneseve fillestare si forcë kohezive për krijimin e zgjidhjeve të reja për sfidat e përbashkëta. Aleanca përdor terrenin rajonal të lojërave si një mundësi për t'u rritur më shpejt dhe për rrjedhojë për të zhvilluar koncepte të një zëri që do t'u tregojë aftësitë e WBSA palëve të interesuara, themeluesve, investitorëve ose diasporës. Kjo u ofron anëtarëve të WBSA mundësinë për t'u angazhuar me klientët dhe partnerët dhe për të arritur më shpejt tregje të ndryshme.
RECONOMY si një program rajonal gjithëpërfshirës dhe i zhvillimit ekonomik të gjelbër i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), i zbatuar nga Helvetas në Partneritetin Lindor dhe vendet e Ballkanit Perëndimor në partneritet me Help – Hilfe zur Selbsthilfe e. V. dhe partnerët lokalë.

Google+