Pesëdhjetë studentë të vitit të parë të Fakultetit Juridik të UEJL, të udhëhequr nga Doc. dr. Jeton Shasivari, në kuadër të lëndës E drejta kushtetuese, më 23 mars, morën pjesë në Konferencën shkencore me temë: “Përfaqësim dhe përgjegjësi - listat e hapura, ose të mbyllura të kandidatëve”, të organizuar nga Instituti Nacional Demokratik (NDI), me ç’rast ishin pjesë e hulumtimeve dhe diskutimeve lidhur me mundësinë e inkorporimit të listave të hapura në procesin e zgjedhjeve në vendin tonë." /> Pesëdhjetë studentë të vitit të parë të Fakultetit Juridik të UEJL, të udhëhequr nga Doc. dr. Jeton Shasivari, në kuadër të lëndës E drejta kushtetuese, më 23 mars, morën pjesë në Konferencën shkencore me temë: “Përfaqësim dhe përgjegjësi - listat e hapura, ose të mbyllura të kandidatëve”, të organizuar nga Instituti Nacional Demokratik (NDI), me ç’rast ishin pjesë e hulumtimeve dhe diskutimeve lidhur me mundësinë e inkorporimit të listave të hapura në procesin e zgjedhjeve në vendin tonë.">

COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Studentët e drejtësisë në konferencën për listat zgjedhore

Pesëdhjetë studentë të vitit të parë të Fakultetit Juridik të UEJL, të udhëhequr nga Doc. dr. Jeton Shasivari, në kuadër të lëndës E drejta kushtetuese, më 23 mars, morën pjesë në Konferencën shkencore me temë: “Përfaqësim dhe përgjegjësi - listat e hapura, ose të mbyllura të kandidatëve”, të organizuar nga Instituti Nacional Demokratik (NDI), me ç’rast ishin pjesë e hulumtimeve dhe diskutimeve lidhur me mundësinë e inkorporimit të listave të hapura në procesin e zgjedhjeve në vendin tonë.

Doc. dr. Jeton Shasivari, në panelin shkencor të kësaj konference, u prezantua me temën: “Listat e hapura mundësi më tepër për zgjedhësit në RM”, me ç’rast elaboroi aspektet praktike dhe teorike të listave të hapura në vendet e rajonit, por edhe të BE-së, si dhe efektet konkrete të inkorporimit të listave të hapura në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në RM.

Tetovë
Ilindenska nr.335
1200 Tetovë
Tel: +389 44 356 000
Faks: +389 44 356 111
Shkup
Arhiepiskop Angelarij, nr.1
1000 Shkup
Tel: +389 44 356 396
Tel: +389 44 356 397
Përmbajtja
Kontakt
Email: web@seeu.edu.mk
Google+