Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Dr. Farringtoni dhe z. Memedi në takim e AUE në Vjenë

Dr Dennis Farrington, kryetar i Bordi të Universitetit dhe Xhevair Memedi,MBA, Sekretar i përgjithshëm, morën pjesë në takimin e radhës të AUE (Asociacioni i Universiteteve Evropiane), i cili u mbajt për të shënuar përmbylljen e fazës së parë të Procesit të Bolonjës dhe publikimin e Raportit të fundit të AUE ‘Trendet’ në arsimin e lartë në Evropë.

Takimi u mbajt në Universitetin e Vjenës më 11 mars 2010, që përkon me takim e ministrave nga 46 vende anëtare të Procesit të Bolonjës. Raporti tregon për  disa hapa të mëtejshëm që duhet të merren në institucionet evropiane të arsimit të lartë për të përmirësuar cilësinë dhe 'përshtatshmërinë e qëllimit' e veçanërisht për ciklin e parë të studimeve. Edhe pse shumë prej ideve nga raporti tashmë janë zbatuar në UEJL, ne do të shqyrtojmë rekomandimet si pjesë e planifikimit tonë të vazhdueshëm strategjik, zhvillimin e kurrikulit dhe sigurimin e cilësisë.
Google+