COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL pajiset me Kartën Erasmus për Arsimin e Lartë për periudhën 2021 – 2027

Universiteti i Evropës Juglindore është pajisur me Kartën Erasmus për Arsimin e Lartë për periudhën 2021 – 2027, e cila jepet nga Komisioni Evropian.

Dokumenti paraqet pasaportën e Universitetit tonë, që na jep mundësinë të marrim pjesë në të gjitha projektet evropiane dhe ndërkombëtare dhe që financohen nga Komisioni Evropian nëpërmjet programit Erasmus.

Kjo Certifikatë i mundëson UEJL-së, që të vazhdojë me aktivitetet për realizimin me sukses të të gjitha programeve Erasmus, duke përfshirë mobilitetin dhe projektet hulumtuese në kuadër të po këtij programi të financuar nga KE-ja.

UEJL edhe këtë vit është përfitues i grantit për realizimin e këmbimeve studentore dhe të stafit në kuadër të Programit Erasmus +, ku parashihet që mesatarisht këtë të drejtë ta shfrytëzojnë rreth 70 studentë dhe 20 përfaqësues të stafit.

Google+