COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL përkohësisht kalon në mënyrën e mësimdhënies online

UEJL përkohësisht kalon në mënyrën e mësimdhënies online

Duke iu përgjigjur thirrjeve nga zyrtarët shtetërorë rreth masave më rigoroze të mbrojtjes, UEJL përkohësisht kalon në mënyrën e mësimdhënies online. Që nga mesi i shtatorit, Universiteti ka ofruar mësimdhënie dhe mësimnxënie me prezencë fizike për të gjithë studentët me të gjitha masat e mbrojtjes dhe ka arritur t'i mbajë ata të sigurt pavarësisht nga pjesëmarrja e lartë në numër. Organet e Universitetit vazhdojnë të funksionojnë me sukses në mënyrën hibride. Në mbledhjen e fundit, Senati i UEJL-së i shqyrtoi dy dokumente të rëndësishme: Raportin e Vetëvlerësimit të Universitetit dhe Planin Strategjik 2021-2025.

Google+