Të enjten (19 nëntor), në Universitetin e Evropës Juglindore, në Tetovë, Mr.Lejla Abazi - Bexheti nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, para komisionit në përbërje: Prof. dr. Aksenti Gërnarov, Prof. dr. Zamir Dika (mentor), Doc. Dr. Bekim Fetaji, Prof. dr. Vladimir Radevski dhe Doc. dr. Arbana Kadriu, mbrojti temën e disertacionit të doktoraturës me titull: “Hulumtim reflektues për zhvillim institucional të një sistemi për menaxhim të mësimit duke përdorur qasjen modulare”.   
" />             Të enjten (19 nëntor), në Universitetin e Evropës Juglindore, në Tetovë, Mr.Lejla Abazi - Bexheti nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, para komisionit në përbërje: Prof. dr. Aksenti Gërnarov, Prof. dr. Zamir Dika (mentor), Doc. Dr. Bekim Fetaji, Prof. dr. Vladimir Radevski dhe Doc. dr. Arbana Kadriu, mbrojti temën e disertacionit të doktoraturës me titull: “Hulumtim reflektues për zhvillim institucional të një sistemi për menaxhim të mësimit duke përdorur qasjen modulare”.   
">

COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doktoroi Lejla Bexheti - Abazi

            Të enjten (19 nëntor), në Universitetin e Evropës Juglindore, në Tetovë, Mr.Lejla Abazi - Bexheti nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, para komisionit në përbërje: Prof. dr. Aksenti Gërnarov, Prof. dr. Zamir Dika (mentor), Doc. Dr. Bekim Fetaji, Prof. dr. Vladimir Radevski dhe Doc. dr. Arbana Kadriu, mbrojti temën e disertacionit të doktoraturës me titull: “Hulumtim reflektues për zhvillim institucional të një sistemi për menaxhim të mësimit duke përdorur qasjen modulare”.   

           “Fusha e hulumtimit në këtë tezë ka të bëjë me mësimin elektronik (e-learning), në lëmin e Sistemeve elektronike për menaxhim të mësimit (LMS). Procesi i mësimit dhe mësimdhënies është kompleks, duke ngërthyer modele shumëtiparesh dhe veçorish”, theksoi Prof. dr. Zamir Dika. Sipas tij,  ky studim përbën pikërisht hulumtimin e kësaj hipoteze me qëllim të dizajnimit të një mjedisi, i cili do të ofronte mjete dhe modelin optimal për të ndjekur në mënyrë efikase nevojat dhe trendët e mësimit në këtë kohë të re. Rezultatet e këtij hulumtimi dhe përvoja e fituar janë prezantuar dhe verifikuar në shumë konferenca ndërkombëtare dhe në publikime të artikujve shkencorë, nga ana e kandidates Lejla Abazi - Bexheti, tha prof. Dika.
Google+