COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Filloi trajnimi i përvitshëm i stafit të UEJL-së

“Funksionimi i universitetit në kohë pandemie: sigurimi i cilësisë” është tema e trajnimit të stafit të Universitetit të Evropës Juglindore, që filloi sot (14 korrik) me sesionet para-trajnuese. Trajnimet do të vazhdojnë pas pushimeve verore, më 19 gusht dhe do të zgjasin deri më 21 gusht.

Qëllimi është që nëpërmjet sesioneve të përcaktohen komponentët dhe struktura e lëndëve online. Në këto pritet të propozohen aktivitete të ndryshme të vetëvlerësimit për të zvogëluar peshën e provimeve ‘klasike’ dhe për të rritur ndërveprimin e studentëve.

Në seancën paratrajnuese u diskutua tema: Kërkesat për syllabuset e lëndëve online: Prezantimi dhe shqyrtimi i modeleve të suksesshme.

Trajnimi i stafit akademik dhe administrativ, organizohet çdo vit nga Zyra e cilësisë e Universitetit të Evropës Juglindore.

Google+