COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Senati i UEJL-së e miratoi Konkursin për regjistrimin e studentëve në vitin e ri akademik 2020-21

Universiteti i Evropës Juglindore, sot (21 prill 2020), e mbajti mbledhjen e radhës, e cila për shkak të rrethanave u mbajt online. Në këtë mbledhje të Senatit u diskutuan dhe u vendos për disa çështje të rëndësishme për studentët dhe Universitetin. Mes pikave më të rëndësishme ishin miratimi i programeve të reja studimore, si dhe miratimi i Konkursit për regjistrim të studentëve në vitin e ri akademik 2020/2021.

“Konkursi ka përmbajte pragmatike, me programe studimore të përshtatshme me nevojat e studentëve dhe kërkesave të tregut. Këto programe janë kombinim i pragmatizmit amerikan dhe vlerave evropiane, ashtu siç është edhe vetë emri i Universitetit. Këtë vit risi është hapja e dy programeve të reja studimore, kurse numri i fakulteteve mbetet i njëjtë”, tha rektori Akad Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti.

Universiteti i Evropës Juglindore, aktualisht duke u përshtatur me rrethanat e krijuara nga pandemia Kovid 2019, procesin mësimor e zhvillon nëpërmjet platformave online për studenët në të tre ciklet e studimit.

Google+